Trolla |  Information  Lydnad  Spår

                                                   Foto: Linnéa Andersson

 
Appell Lägre Högre Elit

 

 

 

     

 

Datum Arrangör Klass Poäng Anteckning
    Appell    


 

Spår

Har inga allvarliga intentioner med Trollets spårträning. Men visst kan det vara kul att träna lite bruks med sheltie, när man inte har nån riktig hund att tillgå! Ännu :-)